Oversættelse

Unique Translations tilbyder hurtige og professionelle oversættelser af alle former for fagsproglige tekster, herunder:

 • Jura
  Selskabsretslige dokumenter såsom stiftelsesoverenskomster, vedtægter, forretningsordener, indkaldelser, referater, udskrifter, fuldmagter, lånedokumenter, købsaftaler, agentaftaler, ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, procesretslige dokumenter, ægtepagter, testamenter, vielsesattester, dåbsattester og skilsmissedokumenter
 • Ejendomshandel
  Købsaftaler, skøder, pantebreve, tingbogsoplysninger
 • Økonomi og finans
  Prospekter, regnskaber og årsberetninger, due dilligence rapporter, finansielle analyser
 • Teknik og medicin
  IT og telekommunikation, manualer, datablade, brugervejledninger, håndbøger, patenter, produktinformation, specifikationer, beskrivelser
 • Marketing
  Brochurer, kataloger, hjemmesider

Korrekturlæsning og sprogrevision

Ud over oversættelse tilbydes korrekturlæsning og sprogrevision med henblik på at sikre korrekt sprogbrug og anvendelse af fagterminologi.

Ved korrekturlæsning og/eller sprogrevision sikres, at allerede oversatte dokumenter bliver tjekket af en professionel sprogrevisor, inden dokumenterne bliver sendt “ud af huset”.

Kontakt gerne bureauet for et hurtigt, uforpligtende og konkurrencedygtigt tilbud på din opgave. اون لاين جيمز

e      ftypewriter

 • Professionel oversættelse
 • Anvendelse af avancerede
  sprogteknologiske værktøjer
 • Korrekturlæsning og sprogrevision
 • Kvalitetskontrol