Sprogsiden

 

Online ordbøger og værktøjer til oversættelse

Nedenfor har vi samlet et udvalg af links til online ordbøger og andre elektroniske værktøjer til brug for oversættelse – primært mellem dansk, engelsk og fransk – foreløbig med fokus på jura, økonomi, finans, EU og IT.

Nedenfor ses et eksempel på kvaliteten af en Google maskinoversættelse (indholdsfortegnelse fra en rapport fra Kommissionen).

Hvis du har brug for yderligere professionel sproglig assistance, så læs mere om Unique Translations.

Original tekstKorrekt oversættelseGoogle oversættelse
IntroductionIndledningIndledning
Operations guaranteed by the EU budgetTransaktioner garanteret af EU's budgetOperationer garanteret af EU-budgettet
Evolutions of guaranteed operationsUdviklingen i de garanterede transaktionerUdviklingstendenser i garanterede transaktioner
Operations managed directly by the CommissionTransaktioner, der forvaltes direkte af KommissionenForanstaltninger, som forvaltes direkte af Kommissionen
European Financial Stabilisation MechanismDen europæiske finansielle stabiliseringsmekanismeEuropæiske finansielle stabiliseringsmekanisme
Balance of payments facilityBetalingsbalancemekanismenBetalingsbalance facilitet
Macro-financial assistance loansMakrofinansiel bistand i form af lån (MFA-lån)Lån Makro-finansiel bistand
Euratom loansEuratom-lånEuratom-lån
Evolution of the EIB external financing operationsUdvikling i EIB's eksterne finansieringstransaktionerUdviklingen af Den Europæiske Investeringsbanks finansieringstransaktioner
Risks covered by the eu budgetRisici dækket af EU's budgetRisici, der er omfattet af EU-budgettet
Definition of riskDefinition af risikoDefinition af risiko
Total risk compositionSamlet risikosammensætningSamlet risiko sammensætning
Annual risk covered by the EU budgetÅrlig risiko dækket af EU's budgetÅrlig risiko dækket af EU-budgettet
Risk linked to Member StatesRisiko knyttet til medlemsstaterneRisiko i forbindelse med medlemsstaterne
Risk linked to third countriesRisiko knyttet til tredjelandeRisiko i forbindelse med tredjelande
Activation of the guarantees and evolution of the FundAktivering af garantierne og fondens udviklingAktivering af garantier og udviklingen af fondens
Activation of guaranteesAktivering af garantierneAktivering af garantier
Payments from cash resourcesUdbetalinger over de likvide midlerUdbetalinger over de likvide midler
Payments from the EU budgetUdbetalinger over EU's budgetUdbetalinger fra EU-budgettet
Calls on the Fund and recoveriesTræk på fonden og inddrivelserOpfordrer fonden og inddrivelser
Evolution of the FundUdviklingen i fondenUdviklingen af fonden

 

 


Oversættelsesmaskiner:

 • Systran Automatisk oversættelsessystem, som kan oversætte sætninger og hjemmesider mellem en række sprogpar. Der er tale om råoversættelser og dansk indgår p.t. ikke i de mulige sprogkombinationer.
 • InterTran Automatisk oversættelsessystem, som kan oversætte sætninger og hjemmesider mellem en række sprogpar. Der er tale om råoversættelser og dansk indgår i de mulige sprogkombinationer. Systran anbefales til andre sprogkombinationer end dansk.

Ordbogssøgemaskiner:

 • Lexicool Oversigt over emnerelaterede ordbøger/glossarier. Emnesøgning samt søgning på sprog, dvs. to- eller flersprogede ordbøger!
 • Leximagne Oversigt over emnerelaterede ordbøger/glossarier. Emnesøgning. Kun franske ordbøger.
 • YourDictionary.com Omfattende side med henvisninger til ordbøger/glossarier.
 • DMOZ søgning online ordbøger Søger alle tilmeldte online ordbøger og glossarier. Mulighed for sprog- og emnesøgning.

Flersprogede ordbøger:

 • Logos Elektronisk ordbog. Oversættelser og definitioner af ord. Alle sprog.
 • OneLook Elektronisk ordbog. Oversættelser og definitioner af ord. Alle sprog. Samlet indgang til at søge i mere end 900 elektroniske ordbøger. Størsteparten er engelsksprogede. OneLook indekserer både generelle værker som f.eks. Cambridge International Dictionary of English og fagspecifikke værker.

En- og tosprogede ordbøger: Dansk

 • Den Danske Ordbog – DDO Den Danske Ordbog – DDO – beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Retskrivningsordbogen Retskrivningsordbogen på nettet. Dansk Sprognævn.
 • ODS – Ordbog over det danske sprog Ordbog over det danske sprog kaldes også “den store danske ordbog”. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
 • KorpusDK KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord. Teksterne giver et indtryk af moderne dansk sprog sådan som det bruges af danskerne selv. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
 • STO – Sprogteknologisk Ordbase Detaljerede oplysninger om stavning, bøjning og syntaktiske konstruktioner. Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet.
 • Ordbøgerne over Faste Vendinger Faste vendinger, udtryk og talemåder. Handelshøjskolen i Århus.
 • Den Danske Netordbog Betydningsforklaringer, synonymer, antonymer og grammatik. Handelshøjskolen i Århus.
 • Jysk Ordbog Jysk Ordbog dækker dialekterne i den del af landet, hvor der tales jysk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning.
 • DMOZ søgning online ordbøger dansk-dansk Søger alle tilmeldte danske online ordbøger og glossarier.

Engelsk Engelsk-engelsk:

 • Cambridge Dictionaries Online Hovedsageligt opslag i Cambridge International Dictionary of English, men også mulighed for opslag i andre ordbøger, blandt andet Dictionary of American English og Dictionary of Idioms. Gode grammatiske og betydningsmæssige forklaringer.
  Cambridge Dictionaries Online
 • Dictionary and Thesaurus – Merriam-Webster online Her findes muligheder for opslag i engelsk-engelsk ordbog samt i synonymordbog. Hver term er udførligt behandlet og indeholder mange oplysninger.
 • Wordsmyth online Her findes muligheder for opslag i engelsk-engelsk ordbog samt i thesaurus. Hver term er udførligt behandlet med grammatiske forklaringer, definitioner, synonymer etc. 
 • DMOZ søgning online ordbøger engelsk-engelsk Søger alle tilmeldte engelske online ordbøger og glossarier.
 • Dansk-engelsk/engelsk-dansk:
 • Miljøordbog Danmarks Miljøundersøgelser – et online opslagsværk, hvor du finder nær ved 5.000 forklaringer på ord, forkortelser og begreber inden for emnet miljø i bredeste forstand. Engelske termer angivet.
 • Ordbogen.com Stor web-ordbog. Oversættelse mellem dansk-engelsk og engelsk-dansk. Dækker hele det almensproglige område. Derudover dækning af områder som handel, teknik, IT, medicin, jura. Der kan gratis foretages to ordopslag om dagen per computer. Hvis man ønsker forbrug her ud over, skal man registreres og betale herfor.

Fransk Fransk-fransk:

 • CILF Le Conseil international de la langue française. Her findes muligheder for opslag i fransk-fransk ordbog. Hver term er udførligt behandlet med grammatiske forklaringer, definitioner, synonymer etc. Ligeledes simple oversættelsesforslag til engelsk, tysk og spansk. 
 • Dictionnaire de l’Académie Française Fransk-fransk ordbog, 9. udgave. Académie Française.
 • Fransk synonymordbog Fransk synonymordbog med 49.000 synonymer – Laboratoire CRISCO, Université de Caen.
 • Encyclopédie Larousse Fransk encyklopædi
 • Le Trésor de la langue Française Meget omfattende fransk ordbog med 100.000 ord, 270.000 definitioner og 430.000 eksempler. CNRTL – Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
 • DMOZ søgning online ordbøger fransk-fransk Søger alle tilmeldte franske online ordbøger og glossarier.
 • Dansk-fransk:
 • Teknisk termbase Dansk-Fransk Teknisk Termbase omfatter mere end 8.000 danske termer med franske oversættelsesforslag. Emnemæssigt er ca. en tredjedel af termerne landbrugstermer mens resten dækker en bred vifte af tekniske discipliner.

Juridisk informationssøgning: Oversatte love:

Juridiske online ordbøger:

Dansk

Engelsk

 • CISG Ordbog – dansk-engelsk Ordbog med udgangspunkt i den danske og den engelske version af CISG (FN’s konvention om aftaler om internationale køb af løsøre). Udarbejdet af Handelshøjskolen i Århus og København.

Fransk

 • Legifrance Omfattende officiel fransk juridisk portal
 • Leximagne Ordbogssøgemaskine – jurasøgning – primært fransk.

Økonomisk informationssøgning: Engelsk Dansk-engelsk/engelsk-dansk:


IT informationssøgning: Engelsk-engelsk:

Fransk:

 • Leximagne Ordbogssøgemaskine – IT-søgning – primært fransk.

EU informationssøgning:

 • Europa Den Europæiske Unions hjemmeside – Internetportalen til EU.
 • Portalen til EU-retten Oversigt over EU-retten.
 • Europa – Traktatsamling Oversigt over og links til de europæiske traktater og lovgivningen.
 • EU termdatabaser, ordbøger og glossarier:
 • Europa – Oversættelse Generel oversigt fra Generaldirektoratet for Oversættelse, Kommissionen.
 • Eurovoc Eurovoc er en flersproglig tesaurus, der dækker alle aktiviteter inden for Den Europæiske Union.
 • Emire databasen Denne database forklarer EU-landenes arbejdsmarkedsstrukturer og -ordninger og fungerer som en grundig ordbog for arbejdsmarkedsterminologi. Dækker EU-landene.
 • English Style Guide Værktøj med råd og tips om såvel grammatiske regler (tegnsætning, tempus osv.) som form og stil udarbejdet af den engelske oversættelsesafdeling i Kommissionen.
 • EUABC En ordbog om EU for internetbrugere. EUABC er en omfattende internet-ordbog med over 1100 ord og over 3000 links. Jens-Peter Bonde har udarbejdet ordbogen på en lang række sprog.
 • EU-Leksikon Folketingets EU-oplysning. Indeholder forklaringer på en række ord og begreber relateret til EU med links til relevante dokumenter og hjemmesider.
 • A til Å Europa-Kommissionen – Emneregister
 • Euro-jargon Forklaringer på ord og vendinger anvendt af EU-ansatte og mediefolk, der beskæftiger sig med EU-forhold.
 • Glossar Termer vedrørende det europæiske samarbejde, EU-institutionerne og EU-aktiviteterne. Indeholder bl.a. beskrivelser af EU’s politikker på alle EU’s officielle sprog. Hvis du f.eks. sidder med en oversættelse, der handler om de transeuropæiske vejnet eller om fri bevægelighed for personer, kan du her finde en kort gennemgang af EU’s politik og indsats på området samt henvisninger til lovbestemmelser mv. på alle sprogene.
 • IATE – InterActive Terminology for Europe Den nye store terminologiske database udviklet af EU-organerne i fællesskab. Erstatter bl.a. Eurodicautom og TIS. IATE har arvet data fra flere EU-organers databaser. P.t. er Eurodicautom (Kommissionen), TIS (Rådet), Euterpe (Parlamentet), Euroterms (Oversættelscentret) og CDTERM (Revisionsretten) omfattet, mens data fra Domstolen og Den Europæiske Investeringsbank tilføjes senere. Databasen bruges og opdateres løbende af alle EU-organer.
 • Visdomsbogen Europa-Kommissionens danske oversættelsesafdelings opslagsværk om alt mellem himmel og jord med relation til EU, herunder grundlæggende oplysninger på dansk om medlemsstaterne, EU-institutionernes opbygning, internationale organisationer, EU’s retsakter, sproglige vink, lande- og valutabetegnelser osv.
 • Vejledning i Udformning af EU-Publikationer Vejledningen tjener som referenceværktøj ved udarbejdelse af tekster i alle EU-institutionerne.

Andre sproglinks:

 • Seniorinternet.dk Meget stor samling af online dansk-relaterede ordbøger og opslagsværker – herunder mange specifikt emnerelaterede ordbøger, f.eks. medicinsk ordbog. 

e      f

Vælg et link nedenfor: